Hamuera Kahi

Room: Te Ao Marama 159
Email: hamuera.kahi@canterbury.ac.nz